هزینه های سرمایه گذاری ثابت در طرح های توجیهی

هزینه های ثابت سرمایه گذاری
به طور کلی در دو مرحله اجرای طرح و بهره برداری از طرح، سرمایهگذاری صورت میگیرد. سرمایه موردنیاز در دوران اجرای طرح، سرمایه ثابت و سرمایه مورد نیاز در دوران بهره برداری از طریق سرمایه در گردش تأمین میشود. داراییهای ثابت در مرحلة اجرای طرح خریداری و طی دوارن بهره برداری مورد استفاده قرار میگیرند. عوامل دارایی ثابت را میتوان به صورتهای مختلف دسته بندی نمود از جمله :
الف) از نظر استهلاک پذیری
 الف-1 -داراییهای مستهلک شونده مانند ساختمان و ماشین آلات
 الف-2 -داراییهای غیرقابل استهالک مانند زمین
 ب ) از نظر عینیت فیزیکی
 ب-1 - دارایی عمومی ملموس مانند زمین، ساختمان، ماشین آلات
ب-2 - دارایی عمومی غیر ملموس مانند حق الامتیاز 
ج - داراییهای خارج از طرح:  چنین داراییهایی ممکن است در ترازنامه شرکت موجود باشد لیکن مربوط به طرح موجود یا توسعه نباشد. به منظور برآورد هزینه های سرمایه گذاری طرح میبایست حجم عملیات عمدة طرح و شرایط اجرایی و قراردادی هر یک از آنها کسب و بررسی شده و صحت آنها احراز شود. از جمله اطلاعاتی که جهت برآورد هزینه های طرح ضروری است نرخ واحد عملیات یا قیمت های مقایسه ای برای بخشهایی مانند ماشین آلات و یا سایر تجهیزات میباشد. بدین منظور بایستی نرخهای واقعی و منطقی عملیات و خدمات مرتبط با آن جمع آوری گردد. 
خلاصه موارد هزینه های سرمایه گذاری ثابت در ادامه ذکر شده است که بسته به نوع طرح و پروژه میتوان مواردی را حذف یا اضافه نمود:
1- زمین
مشخصات زمین مانند مساحت، ابعاد (شماالً.......، جنوباً.......، شرقاً.......، غرباً......) ، آدرس میبایست مطابق اسناد و ثبت قانونی (شماره ثبت) شرح داده شود.
2- محوطه سازی
• در بررسی محوطه سازی، نکات زیر مورد توجه قرار میگیرند
• نیاز به تسطیح، میزان و هزینه های آن  ) نقشه برداری، آزمایش خاک، خاکبرداری، حمل، خاکریزی، کوبیدن(
• حصار یا دیوارکشی: نوع دیوار)آجری، بلوک، نرده و... (، عرض، ارتفاع، طول با توجه به ابعاد زمین، برآورد قیمت هر مترمربع یا متر طول و هزینه کل آن
• نوع و هزینه درهای ورودی
• جدول بندی و کانال کشی: میزان نیاز جدول بندی و آبروها با در نظر گرفتن خیابان کشی جهت جمع آوری و هدایت آبهای سطحی، هزینه هر واحد و هزینه کل 
• خیابان کشی و آسفالت: متراژ و ابعاد لازم جهت ارتباط داخل محوطه و بیرون کارخانه، زیرسازی، آسفالت، هزینه هر مترمربع و هزینه کل
 نکته: در مواردی که نیاز به جاده سازی در خارج از محوطه کارخانه می باشد این مهم باید مورد توجه و تحلیل قرار گیرد. 
• پارکینگ: فضای مورد نیاز و هزینه های مرتبط به آن 
• فضای سبز: میزان مورد نیاز و هزینه آن 
روشنایی محوطه: هزینه های کابل کشی، نصب تیر و سایر هزینه های روشنایی، میزان و مقدار آن 
• سایر : ( ازجمله هزینه احداث اسکله و سایر مستحدثات ازاین نوع )
3- ساختمان
در هر طرح براساس نوع فعالیت باید به موارد زیر پرداخت
• انواع ساختمانها: بسته به نوع طرح مورد اجرا ممکن است به ساختمان های مختلفی از نظر تولیدی، تأسیساتی، اداری، خدماتی و غیره نیاز باشد.
• طراحی ساختمانها: مواردی از قبیل سطح زیربنای موردنیاز، نوع و مشخصه های فنی هر ساختمان و هزینه هر واحد و هزینه کل آن با در نظر گرفتن نیاز طرح، موافقت های اخذ شده و ظرفیت های تعیین شده میبایست برآورد گردد.
• در مورد ساخت ساختمان ها توجه به نکات زیر ضروری است:
• نحوه محاسبه حجم ساختمان ها با توجه به نوع هر یک 
• ابعاد 
• انوع ساختمان با توجه به شرایط منطقه از نظر ریزش باران، برف، فشار باد و سایر شرایط جوی، چیدمان دستگاهها (اولویت)، نوع صنعت 
• ارتفاع مفید 
• هزینه ساخت با توجه به قیمت ها و استعلام های دریافتی 
• ارائه مشخصات ساختمانها و عملیات ساختمانی از قبیل دیوارکشی، کف سازی، بتن ریزی
 تذکر: ضروری است مساحت، ابعاد و ارتفاع ساختمانها با نقشه های تأیید شده مراجع ذیـربط (ازجمله مهندس ناظر و در صورت احداث در شهرک صنعتی توسط سازمان مربوطه) و نحوه چیدمان دستگاهها مطابقت و همخوانی داشته باشد.
4- ماشین آلات
عمده ترین بخش یک طرح تولیدی، انتخاب ماشین آلات با توجه به نوع صنعت و خصوصیات آن، فنآوری ساخت، ظرفیت تولید و خرید و نصب و راه اندازی آنها می باشد. بطور معمول خرید ماشین آلات از طریق اخذ پروفرما و پیشنهاد قیمت همراه با بررسی دقیق موارد فنی و ساخت انجام میشود.
 متناسب با نوع طرح موارد زیر مد نظر قرار میگیرند: 
• نام، نوع و مدل کلیه ماشین آلات
• ظرفیت هر یک از آنها 
• کشور سازنده، کارخانه سازنده 
• چنانچه سازندگان یا فروشندگان ماشین آلات تولیدی متعدد باشند بایستی مسئولیت هر یک از سازندگان یا فروشندگان سازنده یا فروشنده ای که مسئولیت کل کار را بر عهده دارد بررسی شود و توسط سایر سازندگان یا فروشندگان تأیید گردد
• خدمات پس از فروش سازندگان و فروشندگان مانند تأمین قطعات یدکی 
• بررسی کامل بودن خط تولید، توازن و هماهنگی واحدهای مختلف از نظر انتخاب ظرفیت سیستم تولید، ترکیب محصول و انتخاب ماشین آلات و ...
• ارائه حداقل دو پروفرمای مقایسه ای با مشخصات فنی یکسان با پروفرمای اصلی
5- تاسیسات
بر حسب نیاز، انواع تأسیسات یک طرح تولیدی از قبیل برق، آب، بخار، هوای فشرده، سوخت، گازهای صنعتی، روغن داغ، لوله کشی، سیستم اعلام و اطفای حریق، سیستم گرمایش و سرمایش، سیستم تصفیه آب، سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی و غیرصنعتی، باسکول، تهویه، واحد زباله سوز، مخابرات، چیلر، برج خنک کننده و سیستم حفاظتی مشخص و هزینه هر یک تعیین میشود. منابع تأمین، مـــقدار مــورد نیاز، ذخیره سازی و تجهیزات اضطراری در هر مورد میبایست برآورد گردند. هزینه های تأسیسات، شامل خرید و نصب دستگاه ها و تجهیزات اصلی، یدکی و ذخیره، لوله، کابل، اتصالات و غیره است. در ذیل به خلاصه ای از قلام اصلی به منظور برآورد هزینه اشاره شده است. 
• برق
 محاسبه و تعیین حداکثر توان برق مورد نیاز (بر حسب KW ) به طور مثال براساس Technical Dataپروفرما و ضرایب همزمانی و سایر بخشهای مصرف کننده برق محاسبات آن نشان داده شود. در برخی موارد در پروفرمای ماشین آلات میزان مصرف برق خط تولید به ازای میزان تولید ذکر شده است. 
 نحوه تأمین، موافقت ها و قراردادهای الزم یا استعلام ها
 برآورد هزینه هر یک از اقلام مربوطه شامل حق انشعاب و تجهیزات لازم از جمله تجهیزات سیستم تولید برق مانند دیزل ژنراتورها و متعلقات آن، تجهیزات سیستم تولید برق اضطراری، تجهیزات پست ترانس برق از جمله ترانسها و تابلوهای فشار قوی و ضعیف، کابلکشی فشار قوی و ضعیف، توسعه شبکه و...
 تعیین تعداد و مشخصات کلیة دستگاهها و تجهیزات
 علت استفاده از دیزل ژنراتور و میزان ظرفیت انتخاب شده برای آن
• آب
 محاسبة حداکثر شدت میزان آب مورد نیاز (دبی) و موارد مصرف (برای تعیین هر اینچ آب انشعاب یا تعیین قدرت موتور چاه( 
 نحوه تأمین (حفر چاه و انشعاب)، موافقت ها و قراردادهای لازم 
 برآورد هزینه هر یک از اقلام مربوطه از قبیل حق انشعاب، دستگاهها و تجهیزات مربوط به واحدها آب بهداشتی و غیرصنعتی، آبهای صنعتی Domain)شامل آب خام و آب نرم، آب گرم، سرد، بازیافتی، آتش نشانی و غیره...)، مخازن ذخیره زمینی، هوایی، دستگاه تصفیه، تجهیزات پمپاژ، لوله کشی و غیره.
 تعیین تعداد و مشخصات کلیه دستگاهها و تجهیزات 
 از جمله دستگاهها و تجهیزات اصلی آبهای صنعتی میتوان به دستگاههای فیلتر(شنی و ذغالی و کربن فعال) و تبادل کننده های آنیونی و کاتیونی جهت تولید آب خام و نرم اشاره نمود.
 بخار
 محاسبة شدت میزان )دبی( وموارد مصرف 
 برآورد هزینه دستگاه های دیگ های بخار و تجهیزات آن شامل: تله بخار، مشعل، سیستم سوخت، لوله و شیرآالت، دودکش، تابلوهای فرمان، لوازم ایمنی و غیره
• سوخت
مخازن ذخیره سوخت های مورد مصرف با توجه به میزان و مصرف دوره ای آنها از جمله گازوئیل جهت مصرف دردیزل ژنراتور و لیفتراک ها
• سیستم تصفیه فاضلاب
• سیستم گرمایش و سرمایش
• سیستم اعلام و اطفاء حریق
• باسکول
لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی
این اقلام شامل وسایل آزمایشگاه ها، تجهیزات تعمیرگاه ها، کارگاه ها، انبارها، و وسایل ایمنی است. همانند سایر اقلام سرمایه گذاری لازم است میزان کیفیت مورد نیاز هر یک، بررسی شده و برآورد هزینه آن براساس مشخصات، تعداد، پیشنهادات قیمت و استفاده از موارد مشابه صورت گیرد.
6- وسایط نقلیه
وسائط نقلیه مورد نیاز جهت رفع نیازهای روزمره کارخانه، انتقال مواد و کالا و رفت و آمد کارکنان )در مواقع ضروری( به داخل و خارج کارخانه میباشد. ضمن بررسی نوع، تعداد دستگاه، مشخصات، نحوه تأمین، قیمت هر یک، کل هزینه آن برآورد میشود. به طور مثال به وسائط نقلیه زیر میتوان اشاره نمود
 داخل کارخانه: لیفتراک، لودر، گریدر (معادن)، جرثقیل 
 خارج از کارخانه: اتوبوس، مینیبوس، خودرو سواری، وانت، کامیون
7- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
در این قسمت هزینه های تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی از جمله اثاثه اداری، لوازم آشپزخانه و رستوران، تلفن، زیراکس، فکس، کامپیوتر، چاپگر، وسایل نظافت و آبدارخانه، تجهیزات بهداری و... برآورد میگردد. جدول هزینه های این بخش مشابه جدول هزینه های برق یا آب در طرح های تأسیس و توسعه است. تاکید می گردد که هر یک از لوازم موجود، انجام شده و مورد نیاز از یک قلم با مشخصات متفاوت با ذکر کلیه مشخصات کلی در ستون شرح، در ردیف های جداگانه آورده شوند.
8- هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
با توجه به اینکه در اغلب موارد در مرحله بررسی طرح جهت تأمین نیاز مالی و تصمیم گیری جهت تخصیص اعتبار و تسهیلات بانکی، جزئیات دقیق طرح در اختیار نیست و در طول اجرای طرح، تغییراتی در حجم عملیات اجرایی و هزینه های آن و قیمت ها وجود خواهد داشت از اینرو با توجه به نوع طرح درصدی از هزینه های سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز تا تکمیل به استثنای هزینه های قبل از بهره برداری به منظور پیشگیری از خطای احتمالی محاسبات، رعایت احتیاط و مقابله با افزایش قیمت ها و تغییرات احتمالی تحت عنوان هزینه های پیشبینی نشده در نظر گرفته میشود. در این بخش ارائه دلیل جهت محاسبه درصد مورد نظر الزامی بوده و بهتر است رقم 10 درصد پیش بینی گرد
9- هزینه های قبل از بهره برداری
هزینه های قبل از بهره برداری شامل هزینه هایی هستند که جهت اجرای طرح و راه اندازی و بهره برداری آزمایشی (تا قبل از بهره برداری تجاری) و به منظور انجام امور طرح ضروری میباشند لیکن بطور مستقیم منجر به ایجاد دارایی عمومی ثابت نمیشوند. بدون انجام این هزینه ها، امکان اجرای طرح و بهره برداری تجاری از آن ممکن نخواهد بود. در برآورد هزینه های قبل از بهره برداری میبایست کلیه اموری که باید از ابتدای فراهم آوردن امکانات برای اجرای طرح و دوران اجرای آن و حصول به بهره برداری تجاری )که منتج به تولید محصول قابل فروش خواهد شد( انجام میگیرد مشخص و سپس برآورد هزینه لازم بعمل آید.
10- سرمایه در گردش
سرمایه در گردش یک واحد تولیدی عبارت است از مجموعه امکانات، ارزش موجودی ها و کار در جریان، مطالبات و نقدینگی جهت به کارگیری و بهره برداری از سرمایه گذاری ثابت به منظور تولید و حفظ تداوم و استمرار عملیات. تعیین مبنای میزان موجودی ها، کار در جریان و مطالبات بستگی به شرایط تجاری، بازرگانی در تهیه مواد، فروش محصول و شرایط فنی کار در جریان دارد. به عنوان مثال در مورد نگه داری مواد اولیه وارداتی بایستی به زمانهای لازم جهت سفارش، گشایش اعتبار، تهیه و حمل تا محل کارخانه توجه شود.
 
منبع : جزوه ی آموزشی آشنایی با طرح های توجیهی مهندس محمدرضا نصرتی

آمار بازدید

طرح توجیهی

گزارشی که توجیه‌ پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد، گزارش طرح توجیهی(معادل واژه انگلیسی Feasibility Study Report) نام دارد. طرح توجیهی ابعاد مختلف یک پروژه از قبیل بازار، فنی و مالی را بررسی کرده و به سه قسمت تقسیم می‌شود.

اطلاعات تماس

هرسوالی که دارید می توانید  مطرح کنید :
info(@) parsiankesht.ir
شماره تماس:08132513629
شماره موبایل:09181116699
 www.parsiankesht.ir
 همدان آرامگاه بوعلی ابتدای بلوار خواجه
 رشید کوچه نجفی ساختمان سپهر طبقه اول